Hopp til søk

Trefelling av trær kan ikke utføres av hvem som helst. Trefellerne består av faglærte og erfarne medarbeidere som utfører trefelling på en sikker og effektiv måte. Vi er fullforsikret hos If.

Vi utfører strenge tiltak for sikkerhet med tanke på COVID-19 : Steriliserings rutiner og vi bruker til enhver tid vinylhansker til all jobb som innebærer berøring av overflater og produkter. Smith Dyrehold Og Landbruk er et selskap som driver med jordbruksvirksomhet. Dyrehold: Driver med storfe (ammeku). Produksjon av eget grovfôr. Leiekjøring i forbindelse med gras/høy/halm/rundballer. Kan utfø... Les mer

Vi arbeider med anlegg og vedlikehold av uterom og naturområder. Vi bruker materialer som naturstein, metall, betong, tre, løsmasser, jord og planter til å forme landskap. Vedlikehold innbefatter stell av planter inkludert gressområder, renhold, snøfjerning, og tilsyn med lekeplasser.