Hopp til søk

Resultat - Sikkerhetsprodukter

ASSA Abloy Global Solutions Norway AS has been an industry pioneer and world leading brand for 40 years. We now serve over 5 million guestrooms every day, in hotels, hospitals, schools, cruise ships, work places and wherever people sleep away from home.

Vi setter høye krav til oss selv med tanke på service, effektivitet,fleksibilitet og kvalitet på utført arbeid. Leverer kun anerkjente produkter hvor kvaliteten er optimal med hensyn til din sikkerhet.

Vi setter høye krav til oss selv med tanke på service, effektivitet,fleksibilitet og kvalitet på utført arbeid. Leverer kun anerkjente produkter hvor kvaliteten er optimal med hensyn til din sikkerhet.

Onsite Security har utviklet en rekke systemer og produkter som avdekker uønskede hendelser eller lovbrudd og oppdager og stanser branntilløp. Alle produktene er sentrert rundt fjernbetjening av produktene gjennom vår døgnbemannede vaktsentral. På denne måten stanser vi hendelser før de skjer.