• Psykolog drammen Viken

Synergi Helse bringer sunnhet, helse og overskudd til virksomheter og enkeltmennesket

Drammen Sykehus er en del av Vestre Viken HF, og er et allsidig akuttsykehus som tilbyr er behandling innenfor de fleste spesialiteter innen somatikk og psykiatri. Sykehuset er også et lokalsykehus.