• Prosjektadministrasjon
1

Vi tegner alle typer utbyggingsprosjekter, små og store, alt fra ide til ferdig utført prosjekt. Faglig høy kompetanse på utforming og byggesak.

2

Vi har fagkompetanse innen alt fra planlegging til overlevering av nøkkel. ProsjektCompaniet håndterer alle aspekter ved prosjektet slik at du kan konsentrere deg om det DU kan.

3

I tillegg til bred faglig kompetanse har selskapet har lang erfaring fra entreprenørvirksomhet i landets ledende entreprenørselskaper.

8

Systad Prosjekt AS tilbyr prosjekt- og byggeledertjenester i anleggsprosjekter for offentlige og private byggherrer.Vi gjennomfører anbudskonkurranser og bistår med kontraktsadministrasjon og faglig rådgivning i eget hus eller ved utleie.