• Plastgjenvinning Møre og Romsdal

Volda og Ørsta Reinhaldsverk driv med innsamling, sortering og vidaresending av avfall og kloakkslam for privatpersonar i Volda og Ørsta.