• Plan og bygningsrett Viken
  • https://hohmann.no/fagomrader/
  • https://hohmann.no/fagomrader/
  • https://hohmann.no/fagomrader/

Velkommen til Advokatfirmaet Røseid & Co. Advokatfirmaet består av advokat Torkil Jan Røseid, advokat Anette Holt Tønsberg og advokat Tom-Daniel Karlstad. Vårt kontor har spesialisering og lang erfaring innenfor de fleste rettsområder. Se vår hjemmeside for nærmere detaljer. Kontoret yter juridisk bistand til privatpersoner, bedrifter og det offentlige.