Hopp til søk

Resultat - Opplaeringskontor

  • Arrangørkurs og opplæring
  • Tilsyn og veiledning
  • Oppfølging og kvalitetssikring
  • Opplæringskurs for nye lærling
  • Rekruttering

Kontoret betjenes av daglig leder Tor Anders Gulbrandsen, opplæringsrådgiver Magne Johansen, og fagansvarlig Stig Kåre Sæther. Det er vår jobb sammen med bedriften og kvalitetssikre lærlingens arbeidsdag og sørge for at opplæringen skjer i henhold til læreplanens innhold.

Kontoret er et allsidig Opplæringskontor med lærlinger og praksiskandidater innenfor et tyvetalls ulike fagområder. Vi har lærlinger og samarbeidsbedrifter innenfor programområdene: Teknikk og Industriell produksjon (TIP) Elektrofag (EL) Service og samferdsel (SSA) Design og håndverk (DH)

OKE skal være et landsdekkende og ledende opplæringskontor innen elektrofag med spesial kompetanse på energimontør og energioperatør fagene. Opplæringskontoret skal sørge for at lærlingene får den beste læreplattform, oppfølging og forståelse av det lærefaget.

Opplæringskontoret for mat og service fag, ble offisielt startet i februar 1997, da som et opplæringskontor for kontorfaget. Har siden da gjennom flere fusjoner og overtakelser fått flere fag. Har i dag hoved ansvaret for fagene fra Restaurant og Matfag og Service og Samferdsel. Det er vi som er BRANSJENES OPPLÆRINGSKONTOR. En av våre viktige oppgaver er å sørge for at det er de rette elevene som... Les mer

Opplæringskontoret for elektrofag har tilholdssted i det såkalte KPS-bygget ved Tunevannet i Sarpsborg. I det gamle industribygget har vi har bygd opp en læringsarena for både teori og praksis i alle relevante fag, som tar elevene helt fra den spede starten som lærling til gjennomført fagprøve. Vi tilbyr fag som elektrikerfaget, automasjonsfaget, energimontørfaget, telekommunikasjonsmontørfaget o... Les mer