Hopp til søk

Resultat - Opplaering

  • B-Personbil
  • A-Motorsykel
  • TG-Trafikalt grunnkurs
  • A2-Motorsykkel
  • BAut-Automatgir

Vårt formål er å drive med planløsninger, prosjektering og leveranser av totalløsninger av utstyr for ethvert storkjøkken. Hoteller, restauranter, caféer, fastfood, kantiner, institusjoner, offshore og skip. Vi leverer også småutstyr som glass og porselen. Utstyr til vaskerimaskiner er også en del av vårt sortiment.

Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet er en barnevernsinstitusjon organisert som et kollektiv med bo – og levefellesskap. Bofellesskapet er de ansattes primære hjem. Vi er godkjent for 16 plasseringer og tilbyr behandling til målgruppen; «Alvorlig eller vedvarende rusmisbruk» plassert etter Barnevernsloven. Målsettingen er å motivere og å gi den enkelte mulighet for endring. Verdiene er fundamentet so... Les mer

Slingshot er en ideell organisasjon som har som mål å skalere selskaper langs vestkysten av Norge for å skape vekst og bærekraftige arbeidsplasser. Regionen er svært avhengig av olje- og gassindustrien. Vi tror at reisen videre er å akselerere det grønne skiftet og vokse bærekraftige, fremtidsrettede industrier og deres verdikjeder. Slingshot ønsker å være en del av dette skiftet.

Ditt digitale kompass. "En klok mann skaper flere anledninger enn han finner" - Bacon Francis. Birgitte og Kristen startet Klok i 2016 og har siden oppstart hjulpet kunder og samarbeidspartnere med å få kontroll på både opplæring og kompetanseutvikling. Vi har lang erfaring med utvikling av e-læring og implementering av LMS i ulike bransjer og sektorer, i store og små selskaper, direktorater og o... Les mer

IKM Kran & Løfteteknikk AS sin virksomheten er primært rettet mot olje og skipsindustri der våre tjenester er relatert til offshore kraner, løfteutstyr, livbåt og mobbåt, sakkyndig virksomhet, engineering, mekanisk vedlikehold fabrikasjon og installasjon, samt utleie av utstyr.