• Operasjon for utstaaende oerer brystforstoerrelse Viken