Hopp til søk

Resultat - Omvisning

HJERTELIG VELKOMMEN TIL MONGSTAD MUSEET!! Museet er et senter som skal vise historien og utviklingen av industrien på Mongstad fra byggestart av raffineriet (Rafinor) i 1972 og frem til i dag. Museet er også et senter for formidling av informasjon og kunnskaper til allmennheten om petroleumsvirksomhetens utvikling, og betydning knyttet til Mongstad for det norske samfunn. Museet har ingen fas... Les mer