Hopp til søk

Resultat - Omsorg

Tednebakkane omsorgssenter er ein av seks institusjonar med heildøgns omsorg i Øygarden kommune. Eininga består av sjukeheim med kjøkken/kantine, dagsenter og omsorgsbustadar. Vi er ein god utstyrt sjukeheim med gode hjelpemiddel, og det at vi har eiga institusjonskjøkken er populært for både bebuarar og tilsette. Velkommen!

Vi ønsker å gi deg et bedre liv og er her alltid for deg. Med hjelp fra oss kan du bo hjemme lengst mulig og gjøre de tingene du liker best. Du fortjener denne frihet til å kunne leve slik du vil.