Hopp til søk

Resultat - Omdoemmeundersoekelser

Vi gjennomfører markedsundelsøkelser i alle typer bransjer og benytter de fleste kjente datainnsamlingsmetoder.Synovate Norge er blitt en del av det internasjonale analysekonsernet Ipsos. Som følge av eierskiftet gjenoppstår det gamle MMI-navnet som del av vårt nye navn: Ipsos MMI.