Hopp til søk

Resultat - Norsk

Voksenopplæringssenteret i Bærum tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for unge og voksne minoritetsspråklige. Det er viktig for oss å benytte varierte metoder i språkopplæringen og vi har i tillegg praksiskurs som kombinerer norskopplæring og praksis i ulike bedrifter. Vi tilbyr eksamensrettet Grunnskole for voksne over 16 år og en Spesialavdeling som gir tilbud om spesialundervisning for... Les mer

Ramberg Container Transport AS tilbyr transport på bil med chassis, link eller sidelaster fra havner og jernbanestasjoner i hele Norge. Med skreddersøm og høy servicegrad tilbyr vi løsninger for deg slik at leveransen blir forutsigbar på kostnad og tid.

---NDI er en språkskole i Kongsberg som ble etablert i 2012. NDI tilbyr kurs og opplæring i flere språk; for barn, ungdom, voksne, pensjonister og bedrifter. Nå er også NDI offentlig godkjent som privat tilbyder av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger som ønsker varig oppholdstillatelse i Norge (godkjent av VOX feb. 2014) Alle som ønsker en varig oppholdstillatelse i Norge, må ... Les mer