Hopp til søk

Resultat - Musikk

Inspirasjon til kunnskap er et flott slagord. I det ligger også nøkkelen til all god læring, nemlig elever som er inspirert og interessert. Vi er stolt av Verdidokumentet vårt og forhåpentligvis klarer vi å bruke det mer i hverdagen i tråd med intensjonene

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.