• Modellering

Bangs Oppmåling AS har bred erfaring og kompetanse innen geomatikk, herunder byggherrestøtte og entreprenørstøtte med etablering av grunnlagsnett, byggstikning, laserskanning, terrengmodellmåling, mengdeberegninger, geometrisk kontroll, BIM-koordinering, kontraktsoppfølging, eiendomsmålinger, dataflyt og andre landmålingsoppgaver. Vi innehar lang erfaring og har utviklet gode kvalitetssikringsrut... Les mer