• Medisinsk senter

Synergi Helse bringer sunnhet, helse og overskudd til virksomheter og enkeltmennesket

Velkommen til St.Olavs Hospital Universitetssykehus i Trondheim. For å finne telefonnummer og åpningstider, gå inn på vår hjemmeside