Flogas Norge AS er et nytt navn på en veletablert leverandør av propan (LPG) i Norge. Vi overtok LPG- forretningen fra Statoil Fuel & Retail høsten 2012. Flogas Norge er en del av Flogas Group. Flogas Group tilhører DCC Energy, eid av DCC’s plc. DCC plc er børsnotert i London og sysselsetter totalt ca 9000 ansatte. DCC Energy`s visjon er å være ledende innen salg av olje og LPG i sine markeder.