3

OBOS er et boligbyggelag med over 400 000 medlemmer. Vi bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer.