• Landkreditt

Landkreditt Forvaltning AS er et norsk fondsforvaltningsselskap. Selskapet forvalter verdipapirfond med tillatelse fra Finanstilsynet i Norge.