HMS-senteret Øvre Romerike SA skal være et naturlig førstevalg blant bedrifter som ønsker bedriftshelsetjeneste. Vi er en godkjent BHT som skal hjelpe din bedrift med å ivareta Helse, Miljø og sikkerhet i din bedrift. Vi arrangerer også ulike kurs, etter ønske fra våre kunder. Ta gjerne kontakt! Vi har også kontor i Folmovegen 16, 2150 Årnes.

Vi leverer redskapsfester, sveisegrinder og tilbehør for traktorer, hjullastere og gravemaskiner fra SE Equipment.

Firmaets lange tradisjon og stabilitet har gitt oss betydelig tillit, både i og utenfor rettsapparatet. Vårt gode rykte og vår lange erfaring setter oss i stand til å løse mange typer oppdrag og gir en trygghet for klienter som søker vår bistand

Firmaets lange tradisjon og stabilitet har gitt oss betydelig tillit, både i og utenfor rettsapparatet. Vårt gode rykte og vår lange erfaring setter oss i stand til å løse mange typer oppdrag og gir en trygghet for klienter som søker vår bistand

Firmaets lange tradisjon og stabilitet har gitt oss betydelig tillit, både i og utenfor rettsapparatet. Vårt gode rykte og vår lange erfaring setter oss i stand til å løse mange typer oppdrag og gir en trygghet for klienter som søker vår bistand

Vi utfører strenge tiltak for sikkerhet med tanke på COVID-19 : Steriliserings rutiner og vi bruker til enhver tid vinylhansker til all jobb som innebærer berøring av overflater og produkter. Smith Dyrehold Og Landbruk er et selskap som driver med jordbruksvirksomhet. Dyrehold: Driver med storfe (ammeku). Produksjon av eget grovfôr. Leiekjøring i forbindelse med gras/høy/halm/rundballer. Kan utfø... Les mer