1

Velkommen til Ramm av Ramsvik! Ramm av Ramsvik er et nytt, trendy konsept som retter seg mot mote- og kvalitetsbevisste kunder. I salongen tilbyr vi blant annet førsteklasses hår- og hodebunnspleie i egen hårspa-avdeling med massasjestoler, og klipp- og fargedesign spesielt tilpasset den enkelte kunde.

2

Fagforbundet er LOs største forbund, på vei mot 340 000 medlemmer. Fagforbundets hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

3

Velkommen til Ramm av Ramsvik! Ramm av Ramsvik er et nytt, trendy konsept som retter seg mot mote- og kvalitetsbevisste kunder. I salongen tilbyr vi blant annet førsteklasses hår- og hodebunnspleie i egen hårspa-avdeling med massasjestoler, og klipp- og fargedesign spesielt tilpasset den enkelte kunde.

4

Elektrofagenes opplæringskontor i Sør- Trøndelag – SEOS, ble etablert 20. juni 1989. Bakgrunnen for at SEOS ble dannet, var at man hadde sett behovet for et opplæringskontor, da det i lengre tid hadde vært lite inntak av lærlinger i bransjen.

8

Velkommen til Miss Sofi frisør, kom innom å få deg en eksklusiv opplevelse og egenpleie skreddersydd til akkurat deg!

9

Om RVOK Rauma og Vestnes opplæringskontor ble stiftet i 2000, under navnet Rauma opplæringskontor. Kontoret representerte den tiden 26 medlemsbedrifter i Rauma. I senere tid har Vestnes kommune blitt medlem i opplæringskontoret og en del private bedrifter i Vestnes kommune. Per idag har opplæringskontoret 27 medlemsbedrifter og rundt 40 løpende lærekontrakter.

17

Opplæringskontoret for Byggfag blei etablert av EBA Vestenfjelske avdeling og godkjent av Fagopplæringsnemda i Sogn og Fjordane hausten 1993. Kontoret har i dag eit tett samarbeid med andre opplæringskontor innanfor Bygg- og Anlegg og vert kalla BYGGOPP, Opplæringskontor for Bygg - og Anleggsteknikk. Vår hovudsatsing er blandt anna å kvalitetsikre at lærlingane får den opplæringa dei har rett på,... Les mer