3

Fagforbundet er LOs største forbund, på vei mot 340 000 medlemmer. Fagforbundets hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

4

Elektrofagenes opplæringskontor i Sør- Trøndelag – SEOS, ble etablert 20. juni 1989. Bakgrunnen for at SEOS ble dannet, var at man hadde sett behovet for et opplæringskontor, da det i lengre tid hadde vært lite inntak av lærlinger i bransjen.

8

Velkommen til Miss Sofi frisør, kom innom å få deg en eksklusiv opplevelse og egenpleie skreddersydd til akkurat deg!