Hopp til søk

Resultat - Kulvert

Fremtiden er ikke skrevet. Den er bygget. NOBI AS leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner. Betongprodusenten er en ledende aktør innen: 1) Betongprodukter til Vann og avløp, 2) Betongelementer til Bygg, 3) Betongelement til Samferdsel & Infrastruktur, 4) Ferdigbetong & Sandtak og 5) Byggevarer til hage, park og gate.

OVER 90 ÅR MED STABIL VEKST Førde Sementvare har hatt ein stabil vekst sidan 1930 – og er ei av dei eldste bedriftene i Førde. Forklaringa på at ein har klart å skape ein solid arbeidsplass gjennom fleire generasjonar har sitt utgangspunkt i grunnleggaren Karl Opseth.