Hopp til søk

Resultat - Kreftbehandling

  • pasientbehandling
  • opplæring av pasienter
  • opplæring av pårørende
  • forskning
  • utdanning av helsepersonell

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. Gjennom forskning og forebygging, informasjon, støtte, rådgivning og politisk arbeid jobber vi for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for alle som er rammet. Vi har en rekke gratis tilbud og møteplasser for kreftpasienter, pårørende og etterlatte rundt i landet. Kreftforeni... Les mer