• Konsulentvirksomhet Nordland

Mestergruppen Arkitekter vil være Norges største kompetansemiljø på trehus, med hele 60 arkitekter og ingeniører!