• https://hohmann.no/fagomrader/
  • https://hohmann.no/fagomrader/
  • https://hohmann.no/fagomrader/

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 255 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.