• Konferanse Rogaland

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Vår visjon er å bygge gode ledere.

SF Kino AS er en av landets største kinoselskap med drift av kinoer i 8 norske byer.