• Kompetanseutvikling
2

TeamKraft jobber etter mottoet ”Fra teori til praksis, fra ord til handling”. Teorien danner grunnlaget. Her har vi også gode foredragsholdere som passer meget godt inn i forhold til vårt konsept.

3

MENTOR OG RÅDGIVER MED «FELTKOMPETANSE» En god FYRBØTER har sin primære kompetanse fra et tverrfaglig og fargerikt liv, hvor både oppturer og nedturer har hatt en naturlig plass. Samhandling, og evne til å forstå og meddele et budskap, handler om forståelse av begrepet «KOMMUNIKASJON og TILLIT», som har vært mitt hovedanliggende i min tid innen spesialstyrkene, film/TV produksjon, merkevarebyggin... Les mer