• Klipping av hekk Vestland
  • Fasadevask
  • Rens av takrenner
  • Fjerning av mose på tak
  • Trefelling
  • Fjerne boss