Hopp til søk

Elvia er Norges største nettselskap, og er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Innlandet , Viken og Oslo. Vi sørger for at over 2 millioner mennesker er koblet på strømnettet hver dag.

Elsikkerhet Norge AS skal være Norges ledende aktør av kontrolltjenester til energibransjen, med hovedvekt på tjenester knyttet til nettselskapets DLE-funksjon (Det lokale eltilsyn). -Vi ønsker å være en garantist for styrking av oppdragsgiver sitt omdømme. - Vi skal være en pådriver for utvikling av nye produkter og tjenester. - Vi ønsker å heve status og oppmerksomhet rundt vårt fag