Hopp til søk

Resultat - Investeringsselskap

Connectum er til for at du skal oppnå ditt mål med verdiene du ønsker å investere. Med ditt liv, dine penger og din fremtid som utgangspunkt gir vi gode og fullstendig uavhengige råd som munner ut i en skreddersydd plan for å ivareta dine mål og behov.

Awilhelmsen AS er et privateid investeringsselskap med hovedkontor i Oslo, Norge. Selskapet har følgende forretningsområder: cruise, eiendom, shipping & offshore, detaljhandel, og finansielle investeringer