Hopp til søk

Resultat - Hjemmehjelp

Kleive omsorgssenter og hjemmetjeneste, er en del av Kleive og Skåla Omsorgsdistrikt og dekker området fra Sigerset-bekken i vest og til og med Gussiås i øst.

Midsund omsorgsdistrikt består av omsorgssenteret og hjemmetjeneste som dekker øyene Dryna, Midøy, Otrøy og Magerøy.

Skåla omsorgssenter og hjemmetjeneste er en del av Kleive og Skåla Omsorgsdistrikt og dekker området Skåla-halvøya, Bolsøya, Kortgarden og Horsgården.

Krisesenteret for Molde og omegn IKS er et ressurssenter for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Vi har botilbud, og et samtale-/veiledningstilbud for de som ikke ønsker å bo.