Hopp til søk

Resultat - Helsetjenester

Hva vi kan hjelpe med? Når nødvendig undersøkelse og behandling ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag kan Legevakten hjelpe ved: Akutt sykdom, Akutte skader, Psykiske kriser, Vold i nære relasjoner, Forverring av sykdom, Hva vi ikke kan hjelpe med, Forlengelse av sykmelding, Fornying av resept, Resept på vanedannende medisiner, Helseattester.

Konsulenttjenester til offentlig og privat sektor, familieterapeut, veileder.

Ved Farsund omsorgssenter har vi 32 institusjonsplasser og 28 omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Ved institusjon har vi 16 rom ved avdeling C, der vi tilbyr langtidsopphold. Avdeling B har vi 16 rom som benyttes til korttidsplasser, der enkelte rom i perioder benyttes som dobbeltrom. Tjenesten kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold er lagt til korttidsavdelingen. Ved omsorgsboligene er 4 a... Les mer

Ved Listaheimen har vi 13 institusjonsplasser ved en avdeling, samt et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med plass til inntil 25 brukere daglig. Dagaktivitetstilbudet er åpent 7 dager i uken i tidsrommet fra kl. 10:00 til kl 15:00. Ved omsorgsboligene har vi 32 enkeltboliger fordelt på to avdelinger. Boligene er tilrettelagt for mennesker med demens. Vi fokuserer målrettet å tilby våre tjene... Les mer