Hopp til søk

Resultat - Gravferd

Vi hjelper mennesker i en av livets vanskeligste faser. Vi ønsker å dekke de pårørendes individuelle behov i forbindelse med dødsfall.

  • Planlegging
  • Henting/Transport
  • Gravlegge/Kremere
  • Gravstein/Blomster
  • Assistanse og administrasjon

Våre begravelseskonsulenter blir fulgt opp med fagkurs gjennom Virke Gravferd for enda bedre å kunne møte pårørende på en trygg og god måte. Fagkursene inneholder alt i fra emner om hygiene til hvordan møte mennesker i sorg.