Hopp til søk

Resultat - Gravemaskinarbeid

Drøbakveien Jord er distriktets største leverandør av jordbearbeidede produkter og har Siden 1988 gravd utallige tomter, planert med fyllmasser og matjord. Vi har levert mer enn 20 000 lass med soldet matjord i Oslo-området og opplever stor vekst i flere områder av virksomheten. Vi viderefører tradisjonen med gjenvinning av masser, og øker samtidig fokuset på å omstrukturere inn i det grønne skif... Les mer

Havig & Ellingsen Entreprenør tar på seg alt innen grunnarbeid, grøfter, VA anlegg, massetransport, planering, sprengning og oppmåling.

Tilbyr det meste innen graving og brøyting samt leiekjøring med egen traktor Ta kontakt!