Hopp til søk

Resultat - Grav

Fellesrådet har ansvar for kirkebyggene, gravplassene, personell og økonomi. Fellesrådet består av ett medlem valgt av og fra hvert menighetsråd, en geistlig representant (vanligvis prosten) og en representant fra Nes kommune. Som daglig leder for Fellesrådets virksomhet er det kirkevergen som fremmer saker og er fellesrådets sekretær. Kirkeverge er Ingrid Marie Auke.