Hopp til søk

Polarlys Boligbyggelag er en medlems organisasjon hvor hovedoppgaven er å skaffe boliger med tilhørende forvaltning, samt å skape bolyst.

Stiftelsens formål er å erverve, bygge og drive rimelige utleieboliger med særlig henblikk på ungdom og sosialt vanskeligstilte. Virksomheten skal baseres på leieinntektene og skal drives ut fra selvkostprinsippet og uten fortjeneste over tid.