Industri Energi er et fritt og uavhengig LO forbund, med 56 000 medlemmer. Industri Energi er Norges største og mest slagkraftige forbund for ansatte i industri- og energisektoren i Norge. Vi organiserer også lærlinger, skoleelever, studenter og selvstendig næringsdrivende.

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Vår visjon er å bygge gode ledere.

Grønhaug Marineconsult A / S er et uavhengig maritimt undersøkelsesfirma som ligger i Haugesund på Sørvestkysten av Norge. Vi tilbyr spesialiserte multidisiplinære skrog- og maskinkonsulent- og undersøkelsestjenester. Grønhaug Marineconsult A/S is an independent marine survey company located at Haugesund on the south west coast of Norway. We provide specialized multi disciplinary hull and machine... Les mer

Alle kan tilby alt. Men bare vi har våre folk. Du blir større i en liten bank. Jærens eneste lokalbank er til for deg.