• Forretningsutvikling
1

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Se vår hjemmeside for mer informasjon om kurs og veiledning til etablerere i hele Rogaland. .