SiO er studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, og samskipnad for 26 studiesteder. Hovedoppgaven vår er å tilby deg som er student produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidra til at du trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller aktiv (individuell) forvaltning.

Fellesforbundet er et norsk fagforbund som ble opprettet 8. mai 1988, etter en sammenslåing av Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Bekledningsarbeiderforbundet, Norsk Papirindustriarbeiderforbund og Norsk Skog- og Landarbeiderforbund. Senere har også Norsk Grafisk Forbund gått inn i forbundet, gjeldende fra 1. januar 2006, og 1. juni 2007 ble også Hotell- ... Les mer

Administrasjon og utvikling av fotballaktivitet, som sorterer under Norges Fotballforbund i Hedmark og Oppland

Oslo Transportarbeiderforening er en avdeling av Norsk Transportarbeiderforbund. Vi representerer 3700 medlemmeri Oslo, Akershus og Buskerud. Vi organiserer i fler bransjer: Spedisjon, lager, grossist, godssjåfører, taxisjåfører,avisbud og renovasjon.