• Engineering Rogaland

Grønhaug Marineconsult A / S er et uavhengig maritimt undersøkelsesfirma som ligger i Haugesund på Sørvestkysten av Norge. Vi tilbyr spesialiserte multidisiplinære skrog- og maskinkonsulent- og undersøkelsestjenester. Grønhaug Marineconsult A/S is an independent marine survey company located at Haugesund on the south west coast of Norway. We provide specialized multi disciplinary hull and machine... Les mer