• Elsjekk Oppland
1

Lundby Elektriske ble etablert i 1975 og vil nå bli videreført med de samme medarbeidere i Alfa Installasjon.

2

Vi utfører alle typer elektroinstallasjoner, både sterkstrøm og svakstrøm. Våre kunder er både private og offentlige. Oppdragene gjelder boliger, hytter og offentlige bygg.