Hopp til søk

Vi ønsker å være til hjelp for mennesker i en tung og vanskelig periode i livet og tilrettelegge det praktiske rundt og i gravferden. Vi kan ta hånd om alle praktiske sider ved gravferden. Ethvert kjennskap til private familieanliggender omfattes av taushetsplikten.

Vi hjelper mennesker i en av livets vanskeligste faser. Vi ønsker å dekke de pårørendes individuelle behov i forbindelse med dødsfall.