• Doedsbo Troms og Finnmark

Vi hjelper mennesker i en av livets vanskeligste faser. Vi ønsker å dekke de pårørendes individuelle behov i forbindelse med dødsfall.

Firmaet yter juridisk bistand hovedsakelig til små og mellomstore bedrifter og offentlig virksomhet i Nord-Norge. I tillegg yter vi bistand til privatpersoner innen et avgrenset juridisk område. Videre har vi også oppdrag over hele landet, og innenfor fiske og fangst leverer vi tjenester til kunder i hele Europa.