• Designregistrering Oslo

Med rådgivning innen IP-strategi, med blant annet patent-, varemerke- og designbeskyttelse bidrar Onsagers til at norske kunnskapsbedrifter etablerer og håndhever sine rettigheter i inn- og utland.

100 års erfaring i bransjen. Totalleverandør innen patent, varemerke og design. Vi utfører forundersøkelser og tilbyr advokatbistand.