• Design Aker brygge

Med rådgivning innen IP-strategi, med blant annet patent-, varemerke- og designbeskyttelse bidrar Onsagers til at norske kunnskapsbedrifter etablerer og håndhever sine rettigheter i inn- og utland.

Nasjonalmuseet samler og tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattande samlinger av kunst, arkitektur og design.