• Byggteknikk Hordaland
1

Vi tegner alle typer utbyggingsprosjekter, små og store, alt fra ide til ferdig utført prosjekt. Faglig høy kompetanse på utforming og byggesak.