• Byggrengjoering Oslo
1

Vi pusser vinduer hos en mengde bedrifter, fra store oljeselskaper og offentlige institusjoner til små butikker med bare ett vindu. Hvor det er vinduer, trengs Elite Vinduspuss.

2

Filosofien vår er at ingen kunder skal behøve å vente, her blir ting tatt med én gang. Hos oss får du prate med vaktmesteren straks.