2

Vi tegner alle typer utbyggingsprosjekter, små og store, alt fra ide til ferdig utført prosjekt. Faglig høy kompetanse på utforming og byggesak.

7

Hans-Jacob Hansen ble sivilingeniør i 1967. I perioden 1974-2003 var Hansen daglig leder og majoritetseier av OPAK AS. I perioden 2003 – april 2013 har han arbeidet som prosjektleder, spesialrådgiver med ansvar for egne og medarbeideres oppdrag innenfor: Prosjektledelse, Prosjekteringsledelse, Byggeledelse, Kontraktsrådgivning, HMS/SHA, Område- og detaljreguleringsplaner og konsekvensutredninger.... Les mer