• Boring Rogaland

Bertelsen & Garpestad AS har drevet i entreprenørbransjen siden 1959. Vi omsetter årlig for ca 300 mill, og har ca 95 ansatte.

Oljedirektoratet sitt overordnede mål er å bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø.