2

Vært eneste år leverer Seco tools millioner av verktøy til maskin industrier rundt i verden.

3

Firmaet ble etablert i 1978, har sentral godkjenning og holder til sentralt på østlandet. Vi har også godkjent fjelltak for knust fjellgrus og pukk i Hedalen, samt knuste grusprodukter av grusmasser.